Η δικανική ψυχολογία αναφέρεται στην συνεισφορά του ειδικού ψυχολόγου στη δικαστική διαδικασία. Περιλαμβάνει κατανόηση βασικών νομικών αρχών  σε θέματα που αφορούν την μαρτυρία του ψυχολόγου/ εμπειρογνώμονα σε συγκεκριμένα ψυχιατρικά/ψυχολογικά ζητήματα.

Οι υπηρεσίες του ειδικού ψυχολόγου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις γνωματεύσεις/αξιολογήσεις και τη συμβουλευτική πραγματογνωμοσύνη.

Γνωματεύσεις/Αξιολογήσεις

Οι γνωματεύσεις/ αξιολογήσεις μεταξύ άλλων εξετάζουν:

  • Ικανότητα να παραστεί σε δίκη
  • Θέματα κειδεμονείας
  • Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο
  • Ψυχολογική βλάβη
  • Εκτίμηση ελαφρυντικών για μείωση ποινής

Συμβουλευτική Πραγματογνωμοσύνη

Ο τομέας της συμβουλευτικής πραγματογνωμοσύνης αναφέρεται στις υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχει ο ειδικός ψυχολόγος στο νομικό. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική κατά τη δικαστική διαδικασία όσον αφορά την αντεξέταση μαρτύρων (παιδιών, ατόμων με νοητική υστέρηση, κοινωνικών λειτουργών, αστυνομικών και ειδικών ψυχολόγων)
  • Συμβουλευτική μετά από την αξιολόγηση άλλου μαρτυρικού υλικού. Η πιο πάνω διαδικασία αφορά τη διερεύνηση κατά πόσον τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες κατά την ψυχολογική αξιολόγηση από άλλους ειδικούς ψυχολόγους ή/και τη σωστή διαδικασία λήψεως κατάθεσης από ευάλωτα άτομα (παιδία/ άτομα με νοητική υστέρηση).