Σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αποδοχής και ειλικρίνειας επιτρέπεται στο θεραπευόμενο να διερευνήσει με ασφάλεια τα προβλήματα που τον απασχολούν και να δημιουργήσει νέους τρόπους αντιμετώπισης της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Παρέχονται υπηρεσίες σε ατομικό, συζυγικό και ομαδικό επίπεδο. Υπάρχει δυνατότητα για θεραπευτικές συναντήσεις με πέραν του ενός ειδικού στις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι σύνθετο, διασφαλίζοντας την επίλυση του μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:

 • Συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη για επίλυση καθημερινών δυσκολιών (προσωπικό, οικογενειακό ή/και εργασιακό περιβάλλον)
 • Θεραπεία ζεύγους / Συμβουλευτική Γάμου
 • Κατάθλιψη
 • Άγχος / Κρίσεις πανικού
 • Φοβίες
 • Απώλεια και πένθος
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Αίσθημα κενού
 • Σταδιοδρομία και καριέρα
 • Σεξουαλικές διαταραχές