Ο «Παράγοντας Ψ» είναι εγγεγραμμένη εταιρεία (HE 299995) παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών. Αποτελεί συνεταιρισμό ανάμεσα σε έμπειρους και επαγγελματίες κλινικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς/σχολικούς ψυχολόγους, συμβουλευτικούς ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές.

Μερικοί από τους στόχους της εταιρείας «Παράγοντας Ψ» είναι:

  • Η προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας στην Κύπρο.
  • Η προώθηση της  εκπαίδευσης και ερευνάς στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας.
  • Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από ψυχολόγους κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες, σε εταιρείες και οργανισμούς.
  • Παροχή ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων (ατομικών & ομαδικών) σε επαγγελματίες, άτομα ή οργανώσεις και στο ευρύ κοινό.
  • Η προώθηση της ψυχολογικής επιστημονικής σκέψης σε ευρύτερους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου και η προώθηση της ψυχολογικής γνώσης σε ευρύτερα συστήματα όπως θεσμούς, σχολεία, επιχειρήσεις, ομάδες, κ.α. με διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις.
  • Η προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας με εγγεγραμμένους ψυχολόγους και εκπαιδευόμενους στην ψυχολογία διαφορετικών ειδικοτήτων, προσεγγίσεων και τάσεων.