Η ομαδική θεραπεία απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες, να επιλύσουν διάφορες καθημερινές ή συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να μειώσουν την ένταση της καθημερινότητας και του στρες που βιώνουν, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις κ.λπ.  Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης προσφέρεται σε άτομα που επιθυμούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος της θεραπείας. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής είναι αντίστοιχη της ατομικής θεραπείας.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μία από τις θεραπευτικές ομάδες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επίσης, εάν επιθυμείτε την δημιουργία συγκεκριμένης ομάδας, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις.