Οι άνθρωποι στις σύγχρονες συνθήκες καλούνται να επεξεργαστούν πολύπλοκες πληροφορίες και να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πολυσύνθετο και περίπλοκο κόσμο με πολλαπλές δραστηριότητες και ρόλους. Αυτό συχνά οδηγεί σε αδιέξοδα τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους οδηγώντας τους σε λανθασμένες συμπεριφορές και αποφάσεις. Όλα αυτά όμως, θα μπορούσαν να τύχουν βελτίωσης μέσα από σωστή διαχείριση των ζητημάτων αυτών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «ψυχική υγεία ορίζεται η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά επιτεύγματα».

Η εταιρεία «Παράγοντας Ψ» δεσμεύει όλα τα μέλη και συνεργάτες της με αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο παρoχής υπηρεσιών. Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αξιόπιστες. Ο αρμόδιος θεραπευτής απευθύνεται στην επιστημονική ομάδα με σκοπό την χάραξη κοινών στόχων για την ανάδειξη και βελτίωση της καθημερινότητας του θεραπευόμενου σε συναισθηματικό, κοινωνικό, οικογενειακό και εργασιακό επίπεδο.